فیلم آموزشی ریاضی ۱

فیلم تدریس ریاضی ۱ پایه دهم ریاضی و تجربی توسط محمدرضا لکستانی

فیلم جلسه ۱ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت اول)

فیلم جلسه ۲ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، بازه (قسمت اول)

فیلم جلسه ۴ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، بازه (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۵ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت پنجم)، مجموعۀ متناهی و متناهی

فیلم جلسه ۶ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت ششم)، مجموعۀ مرجع و متمم

فیلم جلسه ۷ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هفتم), تمرین های مجموعۀ مرجع و متمم

فیلم جلسه ۸ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هشتم), تمرین های تعداد عضوهای مجموعه‌ها

 

******************************************************************

فیلم تدریس ریاضی ۱ پایه دهم ریاضی و تجربی توسط مهدی امینی راد

 

فیلم جلسه ۱ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)

فیلم جلسه ۲ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، الگو و دنباله

فیلم جلسه ۴ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی

فیلم جلسه ۵ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله( قسمت ۵) – دنباله هندسی

فیلم جلسه ۶ – فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)- نسبت های مثلثاتی

فیلم جلسه ۷ – فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)- دایرۀ مثلثاتی

فیلم جلسه ۸ – فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، روابط مثلثاتی

فیلم جلسه ۹ – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت اول)، ریشه و توان (قست اول)

فیلم جلسه ۱۰ – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت دوم)، ریشه و توان (قست دوم)

فیلم جلسه ۱۱ – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه

فیلم جلسه ۱۲ – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا

فیلم جلسه ۱۳ – حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۴ – حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۵ – فصل ۴ معادله ها و نامعادله ها (قسمت ۱) – معادله درجه اول(قسمت ۱)

فیلم جلسه ۱۶ – فصل چهارم: معادله ها و نا معادله ها (قسمت دوم)، معادله درجه دوم (قسمت دوم)

 

این پست به روز می‌شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *