درسنامه

درسنامه ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته فصل ۱ – آقای تنومند ریاضیات گسسته – فصل ۲ – درس ۱ – آقای تنومند ********************************************** ریاضیات گسسته – فصل ۱ – خانم ملاعلی ********************************************** ریاضیات گسسته – فصل ۱ – درس ۱ – خانم دوستی ********************************************** ریاضیات گسسته – فصل ۱ – درس ۱ – خانم قربانیان ********************************************** ریاضیات گسسته – فصل ۱ – درس ۲ …

ادامه مطلب »

درسنامه ریاضی و آمار ۳

ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ – آقای ناصر تنومند *********************************************** ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ – درس ۱ – خانم قربانیان ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ – درس ۲ – خانم قربانیان ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ – درس ۳ – خانم قربانیان *********************************************** ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱  – …

ادامه مطلب »

درسنامه آمار و احتمال

درسنامه آمار و احتمال خانم سولماز غلامی‌نژاد جزوه آمار احتمال خانم غلامی‌نژاد – فصل اول جزوه آمار احتمال خانم غلامی‌نژاد – فصل دوم جزوه آمار احتمال خانم غلامی‌نژاد – فصل سوم جزوه آمار احتمال خانم غلامی‌نژاد – فصل چهارم   ***************************************** درسنامه آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی فصل ۱ – درس ۱ – آقای هاشمی ***************************************** آمار و احتمال …

ادامه مطلب »

درسنامه هندسه ۲

جزوه هندسه ۲ خانم سولماز غلامی‌نژاد هندسه ۲ خانم غلامی‌نژاد – فصل اول هندسه ۲ خانم غلامی‌نژاد – فصل دوم هندسه ۲ خانم غلامی‌نژاد – فصل سوم ********************************************* جزوه هندسه ۲ آقای جواد عسگری هندسه ۲ – فصل ۱ – آقای جواد عسگری هندسه ۲ – فصل ۲ – آقای جواد عسگری هندسه ۲ – فصل ۳ – آقای جواد …

ادامه مطلب »

درسنامه حسابان ۱

حسابان ۱ – کل کتاب – خانم سرائی *********************************************** حسابان ۱ – فصل ۱ – آقای محمد کرمی *********************************************** حسابان ۱ – فصل ۱ – درس ۱ – آقای هاشمی *********************************************** حسابان ۱ – فصل ۱ – آقای عامری حسابان ۱ – فصل ۲ – آقای عامری حسابان ۱ – فصل ۳ – آقای عامری   این پست به روز …

ادامه مطلب »

درسنامه حسابان ۲

حسابان ۲ – فصل ۱ – آقای عامری حسابان ۲ – فصل ۲ – آقای عامری حسابان ۲ – مجموعه سوالات موضوعی آزمون‌های نهایی – آقای عامری ********************************************************* توابع صعودی و نزولی – خانم اصلانی توابع متناوی و دوره تناوب – خانم اصلانی ********************************************************* حسابان ۲ – فصل ۱ – درس ۱ – خام شمسی  

ادامه مطلب »

درسنامه هندسه ۳

هندسه ۳ – فصل ۱ – حمیدرضا هاشمی ********************************************** هندسه ۳ – فصل ۳ – سیدمحسن زنوززاده ********************************************** هندسه ۳ – حل مسائل فصل ۱ – گروه ریاضی خوزستان هندسه ۳ – حل مسائل فصل ۲ – گروه ریاضی خوزستان هندسه ۳ – حل مسائل فصل ۳ – گروه ریاضی خوزستان ********************************************** هندسه ۳ – فصل ۱ – آقای عامری …

ادامه مطلب »