آرشیو برچسب: فیلم تدریس

فیلم تدریس ریاضی و آمار ۲

تدریس ریاضی و آمار ۲ توسط خانم نسیمه احمد خواه ریاضی و آمار ۲ / فصل یک / درس یک / قسمت یک ریاضی و آمار ۲ / فصل یک / درس یک / قسمت دو ریاضی و آمار ۲ / فصل یک / درس یک / قسمت سه ریاضی و آمار ۲ / فصل یک / درس دو   …

ادامه مطلب »

فیلم آموزشی ریاضی ۱

فیلم تدریس ریاضی ۱ پایه دهم ریاضی و تجربی توسط محمدرضا لکستانی فیلم جلسه ۱ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت اول) فیلم جلسه ۲ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت دوم) فیلم جلسه ۳ – فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، بازه (قسمت …

ادامه مطلب »