کارگاه آموزشی

آموزش تلفیقی

آموزش تلفیقی

یادگیری تلفیقی جدیدترین برنامه آموزشی در نظامهای آموزشی، به منظور تأثیرگذاری در کلاس های درس است. از مدرسه ها گرفته تا دانشگاه ها، از این برنامه آموزشی برای کنار هم قرار دادن دنیای دیجیتال و تدریس کلاسی استفاده می کنند. در یادگیری تلفیقی معلم و دانش آموزان کلاس درس را به صورت حضوری برگزار می کنند. معلم کلاس را مدیریت …

ادامه مطلب »